Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Majda Kocmur
  • Namestnica predsednice, Neža Končan
  • Član, Franci Mačerol
  • Namestnica člana, Urška Mehlin Oven
  • Član, Stanislav Klemenčič Saražin
  • Namestnik člana, Andrej Kodrič
  • Član, Luka Rebolj
  • Namestnik člana, Martin Končan