Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Bojan BOŽIČ, podžupan
  • Robert ŠTABA, Zavod Varna pot
  • Gregor MAVRIČ, policijska postaja Ljubljana Vič
  • Edvard PERGAR KONESTABO, Svet staršev OŠ
  • Ana CIGALE, Vrtec Škofljica
  • Metka LIŠINOVIĆ, OŠ Škofljica
  • Marjana STRGAR, PŠ Lavrica
  • Jure ŽGAJNAR, upravljanje in vzdrževanje cest
  • Janez ZAGORC, občan
  • Stanislav LESAR, strokovni delavec občinske uprave