Izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije v naselju Pijava Gorica

Infrastruktura, Ostalo
2018, 2022, 2023
Krajevna skupnost Pijava Gorica
V teku